Правила и условия


Правила и условия

Всеки от упоменатите по-долу термини има следните условия за продажба в lubimci.com (наричани по-долу "условия") и следните значения:

Определения:

  1. Обявяване: се отнася до всички елементи и данни (визуални, текстови, звукови, фотографии,рисунки), представени от собственика на обявата и на негова отговорност, с цел да се купуват, наемат или продават продукт/и или услуга/и и да се излъчват в уебсайта, както и в неговата мобилна версия.
  2. Продавач: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в България, притежаващо профил/акаунт/ в уебсайта Lubimci.com. Всеки продавач трябва да бъде свързан с личен профил за да публикува и управлява обявите си. Първото подсилване на обява автоматично води до създаването на лична сметка на продавача.
  3. Персонален акаунт: се отнася до свободното пространство, което всеки продавач трябва да създаде и който трябва да използва в уебсайта, за да разпространява, управлява и преглежда обявите си.
  4. Lubimci.com: означава дружеството, което публикува и експлоатира уебсайта, както и неговата мобилна версия.
  5. Клиентско обслужване: Lubimci.com разполага с отдел, от който продавача/потребителя/ може да получи допълнителна информация. Тази услуга може да бъде осъществена пе имейл, като използвате формата ни за контакт.
  6. Услуги от Lubimci.com: това са услугите, предоставени на потребителите и продавачите в уебсайта и в неговата мобилна версия.
  7. Уебсайт: означава уебсайт, управляван от Lubimci.com, достъпен главно от URL адреса http://www.lubimci.com и позволяващ на потребителите и продавачите да получат достъп до услугата чрез интернет.
  8. Мобилна версия: е мобилната версия на сайта, управлявана от Lubimci.com, достъпна от URL адреса http://www.lubimci.com и позволяващ на потребителите и продавачите да имат достъп до мобилната ни услуга.
  9. Потребител: всеки посетител с достъп до услугите на Lubimci.com чрез уебсайта и неговата мобилна версия, както и до консултантските услуги на Lubimci.com достъпни от различни медийни канали.

Предмет

Тези Условия за ползване установяват договорните условия, приложими за всеки абонамент/подсилване на обяви/, свързани с неговата Лична Сметка, от уебсайта и мобилната му версия

Съгласие

Всяко използване на уебсайта от продавач означава пълно приемане на настоящите условия за ползване, както и политиката ни за Поверителност.

Отговорност

Lubimci.com не може да бъде подведена под отговорност за неизпълнение или неподходящо изпълнение на надлежния контрол, било то заради продавача или посетителя или за случай на друа сила.

Промяна на тези правила

Lubimci.com си запазва правото по всяко време да променя всички или част от Общите условия

Съветваме продавачите своевременно да се запознават с Правила и условия, за да бъдат запознати с промените.

Разни

Ако част от Правила и условия са незаконни, невалидни или неприложими по някаква причина, въпросните разпоредби ще се считат за неписани, без да се поставя под съмнение валидността на останалите разпоредби, които ще продължат да се прилагат между продавачите и Lubimci.com

Бисквитки /Cookies/

Lubimci.com понякога съхранява информация под формата на "cookie", чрез които се улеснява навигацията в страниците. В зависимост от интернет браузъра има възможност за изтриване или несъбиране на тези файлове. Препоръчваме Ви, ако събирането на тези данни е в разрез с Вашите желания да проучите по-подробно тези функции на Вашият браузър. Повече информация за използваните от Google „бисквитки“, можете да намерите в Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.